Szejkpro

Longterm

Szkolenie Szejk Pro+

6 webinarów po 1,5 h każdy

Dostęp do portfela inwestora, który w tym roku wygenerował już ponad 566% zysku na koniec sierpnia!

Poniżej opis poszczególnych szkoleń w formie nagrań wideo z webinarów:​


1. Teoria struktur i formacji falowych Szejka ( 1 webinar 2h)

a/ założenia teorii fal i rodzaje struktur falowych

b/ rysowanie fal niższego, średniego i wyższego rzędu

c/ formacje falowe Psa i Węża, ich podział i wykorzystanie w tradingu

d/ sygnały zmiany fali

e/ system wejść i wyjść w pozycję

2. Strategia Szejk Pro+ (3 webinaria- 4,5h)

 a/ metoda D/S wyznaczania wejść i wyjść w akcje

b/ metoda wyznaczania wsparć i oporów w/o według ważności

c/ formacja wyznaczająca punkty docelowe wykresu i struktur falowych: PD ABCD

d/ 9 formacji harmonicznych XABCD do wyznaczania zakresu fal

e/ zniesienia Fibonacciego

f/ formacje świecowe wykorzystywane w strategii

g/ korekty i ich wpływ na dalsze notowania

h/ zaawansowane techniki rozszerzania formacji harmonicznych

i/ systemy długoterminowe i krótkoterminowe

j/ zarządzanie kapitałem, portfelem, pozycją , ryzykiem

k/ zarządzanie stop lossem i TP l/ UBEZPIECZENIE PORTFELA  AKCJI

3. Kontrakty w praktyce z wykorzystaniem teorii fal i formacji falowych Szejka ( 2 webinaria- 4h)

a/ wstęp do kontraktów
 
b/ wykorzystanie kontraktów:
      – zabezpieczenie(hedging) długoterminowego portfela akcji
      – spekulacja na wzrost/ spadek cen akcji, walut, towarów, indeksów
 
c/ zajmowanie pozycji na różnych interwałach
 
d/ zasady stosowania zabezpieczeń zajętych pozycji
 
e/ zlecenia zaawansowane
 
f/ piramidowanie z wykorzystaniem:
     – stref formacji falowych Szejka: psa i węża oraz stref w/o
     – teorii fal Szejka
 
g/ optymalizacja metod wejścia i wyjścia z pozycji
 
h/ łączenie zleceń
 
i/ Lop, volumen, cena, rynki bazowe – wykorzystanie zależności
 
 j/ pozycje terminowe i daytrading

Dostęp do portfela inwestycyjnego Szejka

-Pomoc po odbytym szkoleniu w dziale „Szkolenie”
 
-Analiza spółek portfelowych i W20 w dziale „Analizy”
 
-Wykresy kontraktów z falami i sygnałami w dziale „Kontrakty”
 
-Formacje XABCD i odwrotu trendu
 
-Wspólne poszukiwanie i analiza spółek pod kątem strategii
 
-Informacja o sygnałach kupna/sprzedaży wg strategii
 
-Okazje inwestycyjne wg strategii w dziale „Ciekawe spółki”
 
-Scenariusze długo i krótkoterminowe
 
-Informacja o zajętej pozycji w portfelu na bieżąco

Wystawiamy fakturę VAT 23% – Tytuł: Szkolenie z finansów przedsiębiorstw
Podane kwoty to ceny brutto uwzględniające podatek VAT 23%.

PAKIET SILVER

2665PLN

Jednorazowo

kurs złożony z 4 webinarów Szejka na żywo każdy po 1,5 godziny.

możliwość zadawania pytań po każdym wykładzie

nagrania wideo 4 webinarów Szejka

certyfikat ukończenia

Silver Kontrakty Terminowe

2665PLN

Jednorazowo

kurs złożony z 3 webinarów Szejka każdy po 1,5 godziny (jedno na żywo + 2 nagrania wideo)

możliwość zadawania pytań po każdym wykładzie

nagrania wideo z 3 webinarów Szejka

certyfikat ukończenia

PAKIET GOLD

3990PLN

Jednorazowo

kurs złożony z 6 webinarów Szejka każdy po 1,5 godziny.

możliwość zadawania pytań po każdym wykładzie

nagrania wideo ze wszystkich 6 webinarów Szejka

dostęp do portfela Szejka na 3 miesiące (wartość 710 zł)

certyfikat ukończenia

PAKIET PLATINUM

5890PLN

Jednorazowo

kurs złożony z 6 webinarów Szejka każdy po 1,5 godziny.

możliwość zadawania pytań po każdym wykładzie

nagrania wideo ze wszystkich 6 webinarów Szejka

dostęp do portfela Szejka na 12 miesięcy (wartość 2684 zł)

certyfikat ukończenia

Propozycja przystąpienia do szkolenia ważna do środy 30.09.2020.